פירוט השנים – אמנות


שנה א’
שנה א’ היא שנת מבוא בה ייחשפו התלמידים למגוון רחב של דרכי ראייה ועשייה בתחומי הרישום, הציור, הפיסול, ההדפס והצילום. בנוסף ללימודים בתחומי מדיה עיקריים אלו ישתתפו התלמידים בסדנה רעיונית ובסטודיו מרכזי משותף לשתי הכיתות.

 

פאנל 
לקראת סוף השנה יתבקשו הסטודנטים להציג תיק עבודות בו יוצגו מיטב התוצרים מהשנה הראשונה לדיון אישי עם צוות מורים מצומצם. במסגרת זו יקבלו הסטודנטים המלצות לגבי המשך לימודיהם במחלקה וישובצו לסטודיו של השנה השנייה. במקרים חריגים יוכל הפאנל להמליץ על השלמות או על הפסקת לימודים.

 

שנה ב’
בשנה ב’ יוכלו הסטודנטים להתחיל ולהתמקד בתחומי היצירה המשמעותיים להם. כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים הרלוונטיים והוועדה הפדגוגית, תכנית לימודים הכוללת: סטודיו שנתי מתחומים אלו: ציור, פיסול, וידיאו; נקודת מפגש אחת בכל סמסטר;סדנה קצרה אחת בכל סמסטר; 2 קורסי בחירה בכל סמסטר; קורס יסודות בסמסטר ב’. במהלך סמסטר א’ יציגו התלמידים את תהליך עבודתם האישית במסגרת נקודת מפגש. בסוף השנה יציגו התלמידים תצוגת עבודות לביקורת.

 

שנה ג’
כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים הרלוונטיים והוועדה הפדגוגית, תכנית לימודים שנתית שעיקרה עבודה אישית עם שני מנחים לפחות במסגרת נקודות המפגש המחלקתיות, סטודיו סמסטריאלי, 3 קורסי בחירה סמסטריאליים (אפשר אחד במחלקה אחרת), סדנה קצרה אחת בכל סמסטר, קורס חובה רב-מחלקתי סמסטריאלי וקורס חובה דו-מחלקתי סמסטריאלי.
במהלך סמסטר א’ יציגו תלמידי שנה ג’ תצוגה לביקורת במסגרת נקודות מפגש, ולקראת סוף סמסטר ב’ יציגו תצוגה לביקורת.

 

שנה ד’
כל סטודנט ירכיב לעצמו, בכפוף לאישור המרצים הרלוונטיים והוועדה הפדגוגית, תכנית לימודים שנתית שעיקרה עבודה אישית עם שלושה מנחים לפחות במסגרת נקודות מפגש מחלקתיות, קורס חובה כיתתי (פורום ד’), 2 קורסי בחירה סמסטריאלים (ייתכן אחד ממחלקה אחרת) וסדנה קצרה אחת בכל סמסטר.
במהלך שנה ד’ יציגו הסטודנטים תערוכת יחיד אחת, ותערוכת גמר בסוף השנה.
סטודנט שנה ד’ אשר גורר חוב של 4 נקודות זיכוי מחלקתיות ו/או לא קיבל ציון עובר בתערוכת היחיד שלו, לא יוכל להציג תערוכת גמר.

 

סטודיו
הזכות לקבלת סדנת עבודה אישית בשנים ג’, ד’, מותנית בניצול רציף של הסדנה כחלל עבודה פעיל במהלך כל שנת הלימודים.

 

הרצאות שבועיות במחלקה
לאורך השנה יתקיימו הרצאות במחלקה לכל הסטודנטים, שיועברו על-ידי מורי המחלקה, מרצים מסגל האקדמיה ואורחים מהארץ ומחו”ל (וגם סטודנטים, במידת האפשר). רוב מרצי המחלקה יציגו את עבודותיהם, אך יתכנו גם הרצאות בנושאים שונים ומגוונים.

 

קורסי המחלקה להיסטוריה ותאוריה

בנוסף לתוכנית הלימודים המחלקתית נדרשים הסטודנטים לצבור 24 נ”ז במסגרת לימודיהם .המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מעניקה לסטודנטים סביבה אינטלקטואלית מאתגרת לגילוי התרבות החזותית בהקשריה השונים: היסטוריים, סוציולוגיים, אנתרופולוגיים, פילוסופיים, פסיכולוגיים, כלכליים, מגדרים ועוד. מגוון המתודולוגיות והגישות התיאורטיות והביקורתיות הנלמדות בהקשר של תהליך היצירה, מעניקות לסטודנטים פרספקטיבות חדשות, מעוררות דרכי חשיבה ודיון תוך התבוננות ביצירה החזותית בעבר ובהווה, ומפתחות חשיבה עצמאית והתבוננות אישית. תוכנית הלימודים המגוונת שנבנתה מתוך גישה הדוגלת בפלורליזם רעיוני ותוכני מרחיבה את גבולות ההבנה של הדימוי החזותי על רבדיו השונים ואת משמעותו והשפעתו בעולם החברתי-פוליטי. התכנית מעניקה לסטודנטים את השפה והכלים המאפשרים זיהוי וניתוח של הממדים השונים של הדימוי החזותי וקריאה של היצירה החזותית מתוך מחשבה ביקורתית. בצורה זו מלווה המחלקה להיסטוריה ותיאוריה את הסטודנטים בבצלאל בשלבי הלימוד השונים בהם מתגבשת השקפת עולמם כיוצרים מתוך שאיפה להעמיק את תחומי הדעת שלהם ואת היכרותם עם התרבות והחברה בה הם יוצרים.

במקביל חותרים הקורסים של המחלקה לקשור בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה ולשלב את ההנאה של יצירת האובייקטים/הדימויים החזותיים עם ההנאה של ההבנה התיאורטית. השילוב בין התחומים ולימוד השפה החזותית והמחשבה הביקורתית מסייע לסטודנטים ולפתח את היכולת היצירתית שלו גם בטכניקה הפרקטית וגם בפיתוח רעיונות יצירתיים.

המחלקה מעניקה לסטודנט מיומנויות וכלים לאיסוף מידע חזותי ותיאורטי ועיבודו לכדי רעיון לכתיבת עבודה או ביקורת. המחלקה להיסטוריה ותיאוריה מקיימת כנסים וימי עיון על בסיס קבוע.

 

בסיום הלימודים יוענק תואר בוגר באמנות B.F.A