לוח חופשות


לוח חופשות ואירועים החטיבה ללימודי תואר תשע”ח

 

שימו לב על שינויים תבוא הודעה נפרדת במייל ובסך ההודעות

ט’ חשוון 29.10.17 יום פתיחה
י’ חשוון- י”ד חשוון 30.10.17-3.11.17 שבוע היערכות
ט”ז חשוון 5.11.17 תחילת סמסטר א’
ט”ז חשוון 5.11.17 יום עיון
כ”ט -ל’ כסליו 17-18.12.17 חופשת חנוכה
י’ בטבת 28.12.17 צום עשרה בטבת
י’ שבט 2.2.18 סיום סמסטר א’
י”ט שבט- ז’ אדר 4-22.2.18 הגשות ומבחנים
י’ אדר 25.2.18 תחילת סמסטר ב’
י”ג אדר 28.2.18 תענית אסתר
י”ד- ט”ו אדר 1-2.3.18 חופשת פורים
ב’ ניסן 18.3.18 יום עיון
ג’ ניסן- כ”ב ניסן 19.3.18-7.4.18 חופשת פסח
כ”ז ניסן 12.4.18 יום הזיכרון לשואה
ג’ אייר 18.4.18 יום הזיכרון לחללי צה”ל
ד’ אייר 19.4.18 יום העצמאות
י”ח אייר 3.5.18 ל”ג בעומר
א’ סיון 15.5.18 יום עיון
ו’-ז’ סיון 20-21.5.18 שבועות
 ח’ תמוז 21.6.18 סיום סמסטר ב’
י”א תמוז- א’ אב 24.6.18-13.7.18 הגשות ומבחנים
ג’ אב 15.7.18 חופשה שנתית

* ימי עיון  – בימים אלו, לא מתקיימים לימודים סדירים

 

לוח חופשות החטיבה ללימודי תעודה תשע”ז

פתיחת שנה”ל ה’ חשון 6.11.16
חנוכה כ”ו כסלו – ג’ טבת 26.12.16-1.1.17
צום עשרה בטבת י’ טבת 8.1.17
ט”ו שבט ט”ו שבט 11.2.17
סוף סמסטר א’ כ”ו שבט 22.2.17
תענית אסתר י”א אדר 9.3.17
פורים י”ד -ט”ו אדר 12-13.3.17
חופשת פסח א-כ”ב ניסן 28.3.17-18.4.17
יום עצמאות ו’ אייר 2.5.17
ל”ג בעומר י”ח אייר 12.5.17
שבועות ה’-ז’ סיון 30.5.17-1.6.17
סיום שנת לימודים ח’ תמוז 2.7.17
פתיחת תערוכה