סגל-תיאור תפקיד


tmona 2

רבקה ורדי

מנהלת “אמן”  המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי  ומנהלת השלוחה החרדית של האקדמיה “בצלאל”