הקמפוס העתידי


בכוונת ”אמן” להתרחב בעתיד ולבנות קמפוס לאמנות לציבור החרדי אשר ייתן מענה מקצועי, אקדמי וקהילתי כאחד.

הקמפוס המתוכנן יספק שרות הולם לסטודנטיות ”אמן” ולקהילה בהעניקו מרחב למידה חדיש לקראת רכישת מקצוע והשתלבות בעבודה ומרחב דינמי לפעילות קהילתית מגוונת. בתכנון העתידי יוקצה מקום ראוי לכל מחלקה תוך שימת דגש לצרכים של כל מחלקה ומחלקה.

 

אנו שואפים להרחיב  את תחומי הידע בהוספת מחלקות חדשות ובהגדלת מספר הסטודנטיות, להרחיב את ספריית האמנות ולהקצות לה משכן ראוי ומכובד ולפתוח גלריה לאמנות לציבור החרדי בה יוכלו אמנים חרדיים להציג את עבודותיהם במקום אשר כלל הציבור יוכל ויירצה להגיע. בתחום הקהילתי ייהנה הציבור החרדי על אוכלוסיותיו השונות מפעילות באמנות אשר תוכל להתקיים בכיתות לימוד מאובזרות  ומסביבה לימודית ממוקדת אמנות.

 

קמפוס ”אמן” יאגד פעילות רבת דיספלינות ורבת משתתפים ויקבע את סדר היום התרבותי  והחינוכי בציבור החרדי.