דבר עיריית ירושלים


המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי מבית עיריית ירושלים ”אמן – בצלאל”, פועל כבר במשך כשני עשורים לקידום תחומי האמנות בקרב האוכלוסייה.

המרכז שבראשיתו היה כנבט צעיר וקיים פעילות צנועה בתחום האמנות הקהילתית, צמח וגדל, והיום הוא כעץ ששורשיו נטועים באדמה, המשולה לציבור המפרה אותו בעצם השתתפותו בפעילויות השונות והאמון שהוא נותן במובילי המרכז.

ענפיו ושריגיו חזקים והיום הוא מסועף, ופועל לקידום ארבעה תחומים עיקריים:  אמנות לקהילה, מסלול ללימודי תעודה, לימודי אמנות לתואר ראשון וקידום תחום האמנות המקצועית  בקרב הציבור החרדי.

 

עיריית ירושלים והצוות הניהולי ב”אמן – בצלאל” רואה חשיבות עליונה בשמירה על סטנדרטים גבוהים מתוך אמונה שהשקעה בציבור תביא לקידומו: אנו מקפידים על העסקת מורים ומרצים מקצועיים בעלי ידע נרחב וניסיון בתחום, שרובם אמנים פעילים, ועל תכנית לימודים עשירה ומקצועית ברמה הארצית.

המרכז פועל תוך שיתוף פעולה הדוק בין הגורמים: מינהל תרבות חברה ופנאי בעיריית ירושלים, האקדמיה לאמנות ולעיצוב בצלאל, המינהל הקהילתי ברוממה, והמינהל הקהילתי בשמואל הנביא.

 

אני מברכת את השותפים לדרך, וקוראת לציבור לקחת חלק בפעילויות המרכז, מתוך אמונה בכוחה של האמנות כמשפיעה לטובה על כל תחומי החיים, והיא מפרה ומצמיחה את העוסק בה.

 

ברכה והצלחה,

הילה סמוליאנסקי

מנהלת המחלקה לאמנות חזותית, האגף לתרבות ואמנויות

מינהל תרבות חברה ופנאי, עיריית ירושלים

jerusale_LOGO