קטגוריה: גלריה

 • ”נקודה” בוגרות תשע”ו

  נקודת מפגש יכולה להיות מושג גאומטרי וגם נקודה של מפגש בין בני אדם במרחב הציבורי או הפרטי. נקודת מפגש בין אנשים היא לא רק מקום פיזי אלא גם מקום רוחני- מטאפיזי. ביצירה האמנותית, המפגש שונה. היוצר פוגש רעיון ובהמשך הוא נפגש גם עם החומר.

 • משולשים פתוחים, פסטיבל הצילום הבינלאומי, #4

  צלמות חרדיות נחשפות לראשונה. התערוכה היא תוצר של מפגש בין ארבע צלמות חרדיות ושתי אוצרות חילוניות ומציגה עבודות מן השנה האחרונה, העוסקות בכמיהות ובחֲסרים של הצלמות העומדות מאחורי המצלמה. התצלומים מציגים סוגיות יומיומיות, חיי עיר ואת מרחבי הטבע. התערוכה תתקיים בגלריה תירוש, בעיר העתיקה ביפו.

 • ”שביעית” בוגרות תשע”ה

  מאת: שלומית פלדור מה עניין שמיטה אצל אמנות? ”אמר הקב”ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי” (מסכת סנהדרין) .   שנת השבע מעמידה במבחן את תחושת הבעלות ושומטת את הקרקע מתחת לחיפוש שלנו אחרשליטה באספקטים שונים בחיינו. המורכבות של הצורך שלנו בשליטה בצד היכולת להרפות ולהפקיר את מה שנדמה בעיננו כשייך לנו, […]

 • רזידנס שביעית

  מאת: עדי גרינשטיין, אוצרת ”שש שנים תזרע ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך ולזיתך”  (שמות כ”ג, י’)   מדוע נקראת השנה השביעית שנת שמיטה? מדוע דווקא בשורש הזה ולא שנת עזיבה, שנת הרפיה, שנת מנוחה, שנת הנחה (מלשון להניח) ? לשנת השמיטה ישנם אספקטים […]

 • “אדם מה”

  שנת השבע והשמיטה מגיעה לסיומה, בשנה זו התבקש האדם מתוך ההימנעות מעיסוק באדמה להתבונן בקשר הייחודי וההדדי שלו עימה. זו הסיבה לבחירתו של נושא התערוכה ‘אדם-מה’. ניתן לקרוא את השם בשני אופנים, באופן פונטי ‘אדמה’ ועל פי הרובד הלשוני הטמון בשפת הקודש: ‘אדם’ ועוד ‘מה’. המילה ‘מה’ שולחת אל הביטוי ‘נחנו מה’ (פירוש אברבאנל לשמות פרק טז) המבטא את אפסיות האדם אל מול אלוקיו ומחד גיסא המלה ‘מה’ היא עצמה בגימטריא שווה למלה ‘אדם’, זוהי קריאה למפגש בין חומר לרוח.