קטגוריה: תשע”ה 2015

  • ”שביעית” בוגרות תשע”ה

    מאת: שלומית פלדור מה עניין שמיטה אצל אמנות? ”אמר הקב”ה לישראל זרעו שש והשמיטו שבע כדי שתדעו שהארץ שלי” (מסכת סנהדרין) .   שנת השבע מעמידה במבחן את תחושת הבעלות ושומטת את הקרקע מתחת לחיפוש שלנו אחרשליטה באספקטים שונים בחיינו. המורכבות של הצורך שלנו בשליטה בצד היכולת להרפות ולהפקיר את מה שנדמה בעיננו כשייך לנו, […]

  • רזידנס שביעית

    מאת: עדי גרינשטיין, אוצרת ”שש שנים תזרע ארצך ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו אביוני עמך ויתרם תאכל חית השדה כן תעשה לכרמך ולזיתך”  (שמות כ”ג, י’)   מדוע נקראת השנה השביעית שנת שמיטה? מדוע דווקא בשורש הזה ולא שנת עזיבה, שנת הרפיה, שנת מנוחה, שנת הנחה (מלשון להניח) ? לשנת השמיטה ישנם אספקטים […]