”ח.פ.ץ” עשור, בוגרות ”אמן” מציגות


לרגל ציון עשור לפעילות ”אמן”, אפשרנו לבוגרות מכל השנים להציג עבודותיהן, אשר נעשו לאחר סיום הלימודים ויש בהן מן ההקשר אל הנושא הכללי ח.פ.ץ.