שלג בירושלים


היום יום רביעי ט”ז בטבת, 07/01/15 , ניתן להתעדכן על קיום הלימודים ב”אמן” בכל החטיבות במספר חרום: 073-323404