סגל מנהלי


מנהלת ”אמן”, המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי: דורית ליבוביץ’

 מנהלת “אמן-בצלאל” , השלוחה החרדית של בצלאל : רבקה ורדי

ראש לשכה, כ”א וכספים: חיה בראון, שושי מורסיא