קול קורא 1 ”שביעית”


קול קורא להשתתפות בפרויקט אמנות קהילתי בנושא ”שביעית”

”אמן” המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי קורא לכלל האמנים הפלסטיים והרב תחומיים להציע את הצעותיהם להשתתפות בפרויקט אמנות קהילתי בנושא: ”שביעית” (שמיטה)

 

אמנים פלסטיים ורב תחומיים מוזמנים להציע הצעותיהם לעיצוב ויצירת פרויקט במרחב הציבורי העשוי מריבוי והכפלה של אלמנט פיסולי אחד. ריבוי האלמנטים הפיסוליים (הפרטים המוכפלים) יתגבש לכדי יצירה אחת שתוצב ותותקן בחזית שני בניינים במרחב הציבורי בירושלים:

 

• חזית בנין תלמוד תורה רוממה השוכן בכניסה לעיר.

• חזית המנהל הקהילתי ברחוב זיכרון יעקב 5 רוממה.

 

את הפרויקט יבצע האמן בשיתוף הקהילה (ילדים /נוער/בוגרים), באמצעות מפגשים מרוכזים בהם יינתנו הוראות להכנה עצמאית ע”י הקהילה. האמן יתוגמל בתשלום על פי נהלי הגורם המשלם . ייצור האלמנטים והצבתם במימון הגורם המשלם (”אמן” המרכז לאמנות לציבור החרדי) הפרויקט יבוצע במסגרת הפעילות השנתית של ”אמן” המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי, ויושק במקביל לתערוכת סוף שנה של החטיבה ללימודי תעודה הפועלת ב”אמן” היצירה תוצב במרחב הציבורי למשך כשלושה חודשים.

 

ההצעה המתאימה ביותר תבחר על ידי וועדה מקצועית. הוועדה שומרת את הזכות לא לבחור באף אחת מההצעות שתוגשנה במידה ולא תמצאנה מתאימות לדעת חברי הוועדה.

 

את ההצעות יש להגיש בצרוף הפרטים הבאים:

• סקיצה, רישום + הדמיה של האלמנט הפיסולי .

• מפרט טכני–כולל גודל, חומר ומשקל של אלמנט אחד (תינתן עדיפות לחומרי מחזור).

• הדמיה של היצירה על חזית המבנים יש לבצע הדמיה בתמונות המצורפות ) • מפרט טכני על אופן הצבת האלמנטים על חזית המבנה: כיצד מותקן כל אלמנט על הבניין, מהן הדרישות התפעוליות הנחוצות לצורך העניין כולל הביטים בטיחותיים.

• הסבר כתוב עד 150 מילים על הרעיון העיצובי ומשמעותו, ביחס לנושא ”שביעית” .

• קורות חיים.

עדיפות תינתן לאמנים המתגוררים ופועלים בירושלים.

 

את החומרים יש לשלוח במייל לכתובת: omandorit@gmail.com

מועד להגשה ראשונה :12/04/15

מועד להגשה שניה: 23/04/15

תינתן עדיפות להצעות שתוגשנה במועד א’.

לקבלת פרטים במזכירות החטיבה הקהילתית: 02-5302760 / 0502-102998

 

לקריאת חומר עיוני בנושא שמיטה לחצו כאן.

 

תלמוד תורה רוממה

תלמוד תורה רוממה

תלמוד תורה רוממה
תלמוד תורה רוממה
מרכז קהילתי רוממה
מרכז קהילתי רוממה

 

מרכז קהילתי רוממה
מרכז קהילתי רוממה