”פרט וכלל”


נושא התערוכה מנסה לבדוק את יחסי הגומלין בין הפרט והכלל מהיבטים שונים.

כל יחיד מוצא את עצמו במצב של רצוא ושוב תמידי בין מחויבות לכלל ובין יכולתו המוגבלת כפרט,

ככתוב: ”לא עליך המלאכה לגמור ואין אתה בן חורין להבטל ממנה”.( פרקי אבות)

בחיינו היום יומיים תמיד הננו חלק מקבוצה במשפחה, בבנין המשותף,  בשכונה, בתפילה, במקום העבודה, בלימודים וכו’.

לעיתים קרובות נשאלת השאלה מה יכולתנו כפרטים להשפיע על הכלל, או השאלה מי ישפיע יותר הפרט על הכלל או הכלל על הפרט.

העלינו השנה את הנושא בפני התלמידות ולפנינו תוצאות המחקר או התהייה בתחומי האמנות, הצילום, הקרמיקה והצורפות.