סגל המחלקה ללימודי קודש


רב השלוחה: הרב ד”ר דניאל נשיא

 

סגל המרצים במחלקה:
הרב אילן שמחה

ד”ר בנק נורית

ד”ר לבנוני צירי

הרב ד”ר לוי אברהם

הרב ד”ר נשיא דניאל