סגל המחלקה להיסטוריה ותאוריה


ראש המחלקה: דר’ אורי ברטל

 

סגל המרצים במחלקה:

ד”ר ברטל אליה

גילת נחום

ג’ואנה דרשוביץ

ד”ר כדורי יעל

ד”ר לבנת אביב

ד”ר עמיר רוני

ד”ר סלה אשר

ד”ר רפפורט רחל

ד”ר שטיינברג רונית