משולשים פתוחים, פסטיבל הצילום הבינלאומי, #4


צלמות חרדיות נחשפות לראשונה. התערוכה היא תוצר של מפגש בין ארבע צלמות חרדיות ושתי אוצרות חילוניות ומציגה עבודות מן השנה האחרונה, העוסקות בכמיהות ובחֲסרים של הצלמות העומדות מאחורי המצלמה. התצלומים מציגים סוגיות יומיומיות, חיי עיר ואת מרחבי הטבע. התערוכה מתקיימת בגלריה תירוש, בעיר העתיקה ביפו.

משתתפות:

זיוה בן יאיר

שרה נח

רבקה קרוקליבנקו

ולרי כהן