כתבה: על המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי


בחודש שבט תשע”ד 2014 התפרסמה כתבה מקיפה על ”אמן” בכתב העת ”גדיש” ביטאון לחינוך מבוגרים.

 

,