כתבה: פרט וכלל


 רבדים של אמנות יהודית רשמי ביקור בתערוכת ”פרט וכלל”  בבית הספר ”אמן” בירושלים מאת יהודית גולן, בית נאמן תשרי תשע”א.

,