כתבה: עוד יהיה בצלאל חרדי בירושלים


זהו חזונה של רבקה ורדי, המנהלת מרכז אמנות יחיד מסוגו בארץ. שלל הפעילויות של המרכז, ובהן ניידת ה”אוטומנות” המסיירת בין השכונות החרדיות, עונה על צמא אדיר בחברה זו.

אך בדרך עלולים להיפגע כמה עקרונות יסוד הנוגעים לעולם היצירה. דוד רפ עיתון הארץ תשס”ג.

,