כתבה: מציירים את ירושלים


זה קרה לפני כשנה. באוירה חגיגית התכנסו מאה ילדי חמד באולם האירועים של מתנ”ס רוממה, כשהם מלווים בהורים, באחים ובאחיות, בסבים ובסבתות ובמבקרים נוספים. על כתלי האולם היו תלויים ציורים רבים, והנאספים עברו מאחד לשני והתבוננו בהם.
“את זה אני ציירתי”! “ואת זה אני ציירתי”! “הנה הציור שלי”! נשמעו קריאות הצהלה מסביב.
הכתבה התפרסמה במגזין השבועי ילדים של משפחה בכ”ז באייר תשס”ט בעקבות תחרות הציורים שהפיקה החטיבה הקהילתית ב-”אמן”.