”מוסיף והולך”, כיתות אמן 2


 

פרויקט כיתות אמן 2 במוזיאון היכל שלמה לאמנות יהודית

מאת: נורית סיקריס בנק, אוצרת מוזאון היכל שלמה לאמנות יהודית על-שם וולפסון

בתערוכה זו מוצגות יצירות אמנות של סטודנטיות מצטיינות בוגרות ”אמן”, המרכז לאמנות חזותית לציבור החרדי. היצירות מבטאות  את הפרשנות האישית של בחירה אפשרית בין ” מוסיף והולך” לבין ”פוחת והולך” בכל תחומי החיים.

מציאות החיים מעמידה את האדם בין שני קטבים ביניהם הוא יכול לבחור: האם ההסתכלות שלו על חוויות חייו, שביניהן: יצירתיותו, הערכתו העצמית, מערכות יחסיו עם הזולת, פרנסתו ובריאותו, תהיה בקו עליה או בקו ירידה, בבחינת ”מוסיף והולך” או חלילה ”פוחת והולך”….

המפגש בין שני הקטבים הללו הוא בתשתית גישתם של בית שמאי ובית הלל לנס פך השמן בהדלקת מנורת המקדש (בבלי, שבת, כב ע”ב): בית שמאי שמו דגש על דרך הטבע: הנרות מטבעם הולכים ודועכים. לעומתם, בית הלל הדגישו את אורם המתעצם של נרות החנוכה מיום ליום, מתוך תפיסת החוויה של הנס, המתקיים מעל לגבולות ולגדרי הטבע.

את חותם הנס, ניתן להטביע בכל תחומי חיינו, אם רק נבחר בכך.

הגלריה החברתית של מוזיאון היכל שלמה, המעניקה במה לאמנים בראשית דרכם, מארחת את עבודות הגמר של פרויקט ”כיתות אמן 2″ של מפעל הפיס בארבעה תחומי יצירה: אמנות תלת-ממד בהנחיית אורלי עזרן, צילום, בהנחיית אבא ריצ’מן, צורפות בהנחיית יעקב בלוך וקרמיקה בהנחיית חיה שרה דריבן.

הרעיון המרכזי שעמד בבסיס ההנחיה היה חיפוש אחר פרשנויות מגוונות לרעיון של ”מוסיף והולך”, מבחינה רגשית, מטפורית, רוחנית וכמובן מבחינה חזותית, צורנית ואמנותית.

בכל אחת מהיצירות המוצגות כאן ניתן למצוא ביטוי אחד או יותר למתח המתקיים בין שני הקטבים, תוך ניסיון לעבד רעיון פילוסופי זה ולהביאו לידי ביטוי חזותי.  יש יצירות בהן קיימת הדגשה על גדילה, צמיחה ושגשוג. ביצירות אחרות מתקיימת הפחתה מכוונת של אלמנטים צורניים וחזותיים אשר מתוכם צומחת תובנה חדשה. לעיתים, דווקא מתוך ההפחתה נוצרת הוספה. דווקא הסוף הוא המאפשר התחלה חדשה.

היצירות כולן מאתגרות את הצופה לשאול את עצמו שאלות לגבי בחירותיו שלו: בין טבע לנס, בין הפחתה לתיסוף, בין קמילה לפריחה, בין פסימיות לאופטימיות – בין ייאוש לתקווה.