סגל המחלקה לאמנות, לימודי תעודה


ראש המחלקה: יפעת שטיימניץ’
סגל המרצים במחלקה:
אדן תמר
סיגלית צברי
טרמיצ’י רננה
כהן נעה לאה
כתב אריאלי דליה