אילה שירה עמואל


אילה שירה עמואל

 

הלב והמעין

ציורי שמן על בד וטכניקה מעורבת על ניר

——————————————

אני רושמת את הבית על גליל נייר ארוך. כל יום מוסיפה קטע וכך אני פורשת את הבית. החזרתיות בונה את העולם הפנימי, העולם של הבית והאנשים שגרים בו, מבלי להראות דמויות. לתוך הפריסה של הבית אני מוסיפה את הנוף הפיזי המלווה אותי והמראות שבהם גדלתי ושעיצבו את עולמי.

בציורי השמן ובהדפסים יש עולם של דימויים החוזר על עצמו בצורות שונות, בניסיון של תרגום התחושות והזיכרונות לדימויים וסמלים. בסדרה קודמת של ציורים התעסקתי הרבה ב”לול” מיטת התינוק ואילו בסדרה הנוכחית יש התעסקות רבה עם גדר וסורגים של מקומות קדושים , גדרות של הפרדה התרחקות והתבגרות, ביחד עם התחברות והתכנסות למצב של תפילה וגעגוע. בחירתי לקרוא לעבודה הלב והמעין לקוחה בהשראה מסיפורי מעשיות של ר’ נחמן מברסלב הגדר היא הלב שביצירה המתייחסת ומתקשרת עם המעין, הדימוי של השלולית מים שהיא החיות של המים והענקה.

יש בעבודותיי הבחנה בין עליונים ותחתונים,  חיבור בין חיי היום יום והשגרה לבין מצב גבוה ורוחני, נקודת המבט של העבודות מחברת עליונים ותחתונים, ויוצרת מעין נקודת מבט תוך כדי מעין ריחוף, שרואה את המציאות לצד הדברים ומעליהם.

“יש הר, ומעל ההר עומד אבן, ומן האבן יוצא מעין, כל דבר יש לו לב, וגם העולם בכללו יש לו לב וזה הלב של העולם הוא קומה שלמה עם פנים וידים ורגלים… וזה ההר עם האבן והמעין עומד בקצה אחד של העולם וזה הלב של העולם עומד בקצה אחר של העולם, וזה הלב של העולם  כוסף ומשתוקק תמיד מאוד אל אותו המעין בהשתוקקות גדול מאוד  מאוד, וצועק מאוד אל אותו המעין וגם זה המעין משתוקק אליו”

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל

אילה שירה עמואל
אילה שירה עמואל