אבישג ארנברג


אבישג ארנברג    

התבהרות

מיצב בטכניקה מעורבת

——————————————

המחשבות רצות לי מהר כל כך, אפילו עליהם לא מצליחה להשתלט.

‘עוצרת את הרגע’ ומתכנסת לכדי ריכוז.

העולם שעוטף אותי על שלל צורותיו/גווניו/דימוייו נחווה אצלי כשלם ומדויק כשלעצמו ללא צורך נתינת חוות דעתי עליו. בוחרת להתכנס בשקט, ומתוך שיטוט והתבוננות פנימית ליצור. העבודה נעשית במדיומים שונים. לעיתים העבודה נראית כרישום שירבוטי, שאינו קונקרטי, אך מתהווה בו עולם שלם אשר חדש לי, ולעיתים כצורות תלת מימדיות המתהוות בחלל.

חוזק הקו והיחלשותו הם דברים אשר באים מתוך חופשיות היד והלב והם אלו המשרתים אותו. החומר הוא עיפרון על מצע נייר, מעביר בצורה נכונה את ריחוף הצורות בחלל, הרפיה מצד אחד לצד דחיסות ועומק הקו. התחביר ניבנה לשפה רישומית, של סימנים, כמו שפה קדומה, סימנים שהולכים ומצטברים למקבץ של כתמים עמלניים לאורך זמן.

קיים הבדל בגישה שלי לנייר מתוך סבלנות, רוך והרבה עמל, לעומת האפשרות הקלילה שמציע לי האינסטליישן הפיסולי.  מצע הנייר מונח בחלל תוך כדי אפשור עבורו להוביל אותי למנח הרצוי לו. זהו תהליך משחקי המאפשר לי לצאת מהמקום המכונס והמרוכז לאזור שהוא הרבה יותר קליל, שבו פריסת הנייר משחקת בחלל ונושקת לעולם הפיסולי על ידי תנועה וזרימה ויציאה מעולם הרישום לאזור פיסולי יותר אך עדיין נותנת מקום לרישום – הפעם דרך תנועת הניר על גבי האלמנטים הפיסוליים בכיראוגרפיה משלו בחלל התערוכה

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

אבישג ארנברג
אבישג ארנברג

tabacalel17 (4)
אבישג ארנברג